Tên miền .com .net .biz .info hết hạn bao lâu sẽ đăng ký được

Written by Hưng VIVUNET on . Posted in Hỏi đáp, Tư vấn

Vòng đời tên miền quốc tế phổ biến. Chu kỳ sắp hết hạn, chuẩn bị về trạng thái tự do có thể đăng ký được của tên miền cấp cao quốc tế phổ biến: .com, net, .info, .biz

Dưới đây là các thông tin về chu kỳ hết hạn, chờ gia hạn, chờ xóa thông tin chủ thể, và rời vào tự do khi quá hạn không thanh toán phí của 1 tên miền quốc tế phổ biến:

Chu kỳ sắp hết hạn, chuẩn bị bung của tên miền cấp cao quốc tế phổ biến: .com, net, .org, .info, .biz, .us

.COM
1) REGISTRAR-HOLD (1-45 days)
2) REDEMPTIONPERIOD (30 days)
3) PENDINGDELETE (5 days)

.NET
1) REGISTRAR-HOLD (1-45 days)
2) REDEMPTIONPERIOD (30 days)
3) PENDINGDELETE (5 days)

.INFO
1) clientHOLD (1-45 days)
2) Pending Delete – Restorable (30 days)
3) PENDING DELETE SCHEDULED FOR RELEASE (5 days)

.BIZ
1) clientHOLD (1-45 days)
2) pendingDelete (35 days)

* Trong vòng 30 ngày kể từ ngày domain hết hạn, đây là thời gian “ân huệ” để chủ sở hữu có thể đăng ký lại được Domain. Giai đoạn này gọi là Deleted Name Redemption Grace Period

* Sau 30 ngày, chủ sở hữu vẫn có thể lấy lại domain dưới hình thức “Chuộc lại”. Để lấy lại domain trong giai đoạn này, ngoài phí đăng ký, người mua còn phải chịu thêm 1 phí khác tùy thuộc vào từng nhà cung cấp.

Tags: ,