Tên miền riêng là gì?

Written by Hưng VIVUNET on . Posted in Hỏi đáp

Tên miền riêng là gì?

Tên miền (Domain Name) là một định danh trên mạng. Ví dụ: google.com, vivunet.com

Tên miền riêng là tên miền của riêng bạn, miền của bạn, tên miền được sở hữu bởi cá nhân / tổ chức. Sở hữu tên miền riêng, bạn có thể tùy ý sử dụng làm địa chỉ web, hướng khách truy cập đến bất kỳ trang website, blog, hoặc trang mạng nào do bạn kiểm soát.

domain-registration-domain-vn-ten-mien-rieng-vivunet

Ai có thể đăng ký tên miền?

Một cá nhân / tổ chức có thể đăng ký và sở hữu không giới hạn Tên miền riêng.

Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế thì không có một hạn chế nào về đối tượng đăng ký tên miền.

Có thể sở hữu tên miền riêng với thời hạn tối đa bao lâu?

Tên miền có thể đăng ký với thời hạn từ 1 đến 10 năm. Khi hết thời hạn đã đăng ký, người chủ sở hữu cần phải duy trì tên miền.

Có thể vừa dùng tên miền cho website hoặc cho email?

Bạn có thể sử dụng tên miền riêng chuyển tiếp về website của bạn hoặc trang mạng (Facebook, Linkedin) / blog và đồng thời cho email theo tên miền riêng.

Có thể trỏ tên miền về trang mạng xã hội Facebook, hoặc Linkedin ?

Trỏ tên miền riêng đến trang Facebook hoặc LinkedIn của bạn là một cách tuyệt vời để xây dựng sự hiện diện trực tuyến của bạn, đặc biệt là nếu bạn không sẵn sàng xây dựng trang web riêng.

Tags: