Tên miền .vn hết hạn bao lâu sẽ trở về trạng thái tự do?

Written by Hưng VIVUNET on . Posted in Hỏi đáp, Tư vấn

Theo thông tư mới nhất từ 10/10/2015 của Bộ thông tin và truyền thông, Tên miền .vn hết hạn sau 55 ngày sẽ trở về trạng thái tự do.

QLTN-TMVN-201520-DomainLifeCycle-TT24-vong-doi-ten-mien-vn-tenmienrieng-vn-vivunet

Chú thích:
  • Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền.
  • Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tền miền đã được đăng ký.
  • Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miề phải được duy trì tối thiểu 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 35 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
  • Trạng thái tên miền hết hạn: Trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường.
  • Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.
  • Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 35 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi trong khoảng từ 11 đến 20 ngày tiếp theo, chủ thể không thể gia hạn tên miền. Tên miền bị thu hồi và đưa về trạng thái tự do để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Tags: ,