Posts Tagged ‘Hỏi đáp Tên miền’

Tên miền riêng là gì?

Written by Hưng VIVUNET on . Posted in Hỏi đáp

Tên miền riêng là gì?

Tên miền (Domain Name) là một định danh trên mạng. Ví dụ: google.com, vivunet.com

Tên miền riêng là tên miền của riêng bạn, miền của bạn, tên miền được sở hữu bởi cá nhân / tổ chức. Sở hữu tên miền riêng, bạn có thể tùy ý sử dụng làm địa chỉ web, hướng khách truy cập đến bất kỳ trang website, blog, hoặc trang mạng nào do bạn kiểm soát.