Posts Tagged ‘Tên miền quốc gia’

Tên miền .ye

Written by Hưng VIVUNET on . Posted in Kiến thức

.ye là tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Yemen.

Dường như tên miền .ye chỉ chấp nhận đăng ký tên miền cấp 3 dưới tên cấp 2.com.ye và .net.ye.

Tên miền .ws

Written by Hưng VIVUNET on . Posted in Kiến thức

.ws là tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Samoa. Nó được điều hành bởi SamoaNIC, cho Bộ Ngoại giao của Chính phủ Samoa. Tên miền toàn cầu quốc tế quảng bá .ws ra toàn thế giới.

Tên miền .ws được quảng bá dưới tên viết tắt “website” để chỉ các trang mạng