Bảng giá tên miền cấp cao quốc tế dùng chung

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN CẤP CAO QUỐC TẾ

Kiểm tra tên miền quốc tế tại: http://vivunet.com/tra-ten-mien/

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm
.com Miễn phí 300.000 đ 400.000 đ
.net Miễn phí 400.000 đ 
.org Miễn phí 300.000 đ 400.000 đ
.info Miễn phí 400.000 đ
.us Miễn phí 205.000 đ
.biz Miễn phí 400.000 đ
.cc Miễn phí 460.000 đ
.asia Miễn phí 360.000 đ
.eu Miễn phí 280.000 đ
.me Miễn phí 610.000 đ
.tel Miễn phí 340.000 đ
.ws Miễn phí 460.000 đ
.name Miễn phí 229.000 đ
.tv Miễn phí 610.000 đ
.mobi Miễn phí 460.000 đ
.bz Miễn phí 610.000 đ
.mn Miễn phí 910.000 đ
.in Miễn phí 340.000 đ
.co.uk Miễn phí 205.000 đ
.co Miễn phí 610.000 đ
.ca Miễn phí 360.000 đ
.es Miễn phí 280.000 đ
.de Miễn phí 280.000 đ
.xxx Miễn phí 2.400.000 đ
.com.ru Miễn phí 280.000 đ
.pro Miễn phí 360.000 đ
.sx Miễn phí 832.000 đ
.pw Miễn phí 213.000 đ
.nl Miễn phí 227.000 đ
.rest Miễn phí 887.000 đ
.bar Miễn phí 2.977.000 đ
.associates Miễn phí 731.000 đ
.media Miễn phí 731.000 đ
.lease Miễn phí 1.186.000 đ
.kaufen Miễn phí 1.654.000 đ
.toys Miễn phí 731.000 đ
.town Miễn phí 731.000 đ
.university Miễn phí 1.183.000 đ
.uk Miễn phí 199.000 đ
.accountants Miễn phí 2.179.000 đ
.actor Miễn phí 832.000 đ
.attorney Miễn phí 694.000 đ
.audio Miễn phí 309.000 đ
.berlin Miễn phí 1.244.000 đ
.bharat Miễn phí 229.000 đ
.bid Miễn phí 722.000 đ
.blackfriday Miễn phí 832.000 đ
.blue Miễn phí 364.000 đ
.build Miễn phí 1.657.000 đ
.capetown Miễn phí 612.000 đ
.casa Miễn phí 612.000 đ
.christmas Miễn phí 667.000 đ
.click Miễn phí 172.000 đ
.cn Miễn phí 213.000 đ
.cn.com Miễn phí 969.000 đ
.co.com Miễn phí 694.000 đ
.co.de Miễn phí 257.000 đ
.com.de Miễn phí 199.000 đ
.consulting Miễn phí 694.000 đ
.cooking Miễn phí 694.000 đ
.country Miễn phí 694.000 đ
.credit Miễn phí 2.179.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.444.000 đ
.cricket Miễn phí 1.657.000 đ
.degree Miễn phí 969.000 đ
.dentist Miễn phí 832.000 đ
.desi Miễn phí 419.000 đ
.diet Miễn phí 447.000 đ
.durban Miễn phí 612.000 đ
.enegry Miễn phí 2.152.000 đ
.engineer Miễn phí 832.000 đ
.fashion Miễn phí 832.000 đ
.fishing Miễn phí 694.000 đ
.flowers Miễn phí 694.000 đ
.forsale Miễn phí 694.000 đ
.garden Miễn phí 832.000 đ
.gift Miễn phí 447.000 đ
.global Miễn phí 1.657.000 đ
.green Miễn phí 2.069.000 đ
.guitars Miễn phí 667.000 đ
.haus Miễn phí 694.000 đ
.help Miễn phí 447.000 đ
.hiphop Miễn phí 447.000 đ
.horse Miễn phí 694.000 đ
.host Miễn phí 2.124.000 đ
.hosting Miễn phí 667.000 đ
.ink Miễn phí 694.000 đ
.investments Miễn phí 2.179.000 đ
.jobs Miễn phí 3.307.000 đ
.joburg Miễn phí 612.000 đ
.juegos Miễn phí 309.000 đ
.kim Miễn phí 364.000 đ
.lawyer Miễn phí 832.000 đ
.link Miễn phí 227.000 đ
.loans Miễn phí 2.179.000 đ
.london Miễn phí 1.107.000 đ
.luxury Miễn phí 13.207.000 đ
.menu Miễn phí 832.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.107.000 đ
.nyc Miễn phí 694.000 đ
.ooo Miễn phí 639.000 đ
.party Miễn phí 667.000 đ
.pics Miễn phí 447.000 đ
.pictures Miễn phí 309.000 đ
.pink Miễn phí 364.000 đ
.press Miễn phí 1.657.000 đ
.property Miễn phí 667.000 đ
.pub Miễn phí 694.000 đ
.quebec Miễn phí 832.000 đ
.red Miễn phí 364.000 đ
.rocks Miễn phí 282.000 đ
.rodeo Miễn phí 694.000 đ
.sagathan Miễn phí 309.000 đ
.sc Miễn phí 2.344.000 đ
.science Miễn phí 667.000 đ
.sexy Miễn phí 447.000 đ
.shabaka Miễn phí 419.000 đ
.social Miễn phí 832.000 đ
.software Miễn phí 832.000 đ
.soy Miễn phí 694.000 đ
.space Miễn phí 199.000 đ
.surf Miễn phí 612.000 đ
.tattoo Miễn phí 667.000 đ
.tires Miễn phí 2.152.000 đ
.tokyo Miễn phí 392.000 đ
.trade Miễn phí 722.000 đ
.uno Miễn phí 419.000 đ
.vc Miễn phí 942.000 đ
.vegas Miễn phí 1.382.000 đ
.vodka Miễn phí 694.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ
.webcam Miễn phí 722.000 đ
.website Miễn phí 474.000 đ
.wedding Miễn phí 832.000 đ
.wiki Miễn phí 639.000 đ
.xyz Miễn phí 300.000 đ
.date Miễn phí 739.000 đ
.top Miễn phí 360.000 đ
.win Miễn phí 667.000 đ
.com.au Miễn phí 630.000 đ
.download Miễn phí 770.000 đ
.SHOES Miễn phí 739.000 đ
.REVIEWS Miễn phí 667.000 đ
.IMMOBILIEN Miễn phí 832.000 đ
.FUTBOL Miễn phí 364.000 đ
.DEMOCRAT Miễn phí 1.568.000 đ
.DANCE Miễn phí 1.169.000 đ
.NINJA Miễn phí 447.000 đ
.PHOTOS Miễn phí 485.000 đ
.DIRECTORY Miễn phí 485.000 đ
.TECHNOLOGY Miễn phí 485.000 đ
.TODAY Miễn phí 485.000 đ
.TIPS Miễn phí 485.000 đ
.PHOTOGRAPHY Miễn phí 485.000 đ
.LIGHTING Miễn phí 485.000 đ
.GRAPHICS Miễn phí 485.000 đ
.GALLERY Miễn phí 485.000 đ
.EQUIPMENT Miễn phí 485.000 đ
.BUZZ Miễn phí 2.726.000 đ
.CLUB Miễn phí 364.000 đ
.RECIPES Miễn phí 1.169.000 đ
.CAREERS Miễn phí 1.169.000 đ
.VOYAGE Miễn phí 1.169.000 đ
.DIAMONDS Miễn phí 1.169.000 đ
.HOLDINGS Miễn phí 1.169.000 đ
.VENTURES Miễn phí 1.169.000 đ
.LAND Miễn phí 739.000 đ
.KITCHEN Miễn phí 739.000 đ
.CONTRACTORS Miễn phí 739.000 đ
.CONSTRUCTION Miễn phí 739.000 đ
.ENTERPRISES Miễn phí 739.000 đ
.ESTATE Miễn phí 739.000 đ
.CAMERA Miễn phí 739.000 đ
.CLOTHING Miễn phí 739.000 đ
.GURU Miễn phí 739.000 đ
.PLUMBING Miễn phí 739.000 đ
.BIKE Miễn phí 739.000 đ
.SINGLES Miễn phí 739.000 đ
.INSTITUTE Miễn phí 485.000 đ
.EDUCATION Miễn phí 485.000 đ
.AGENCY Miễn phí 485.000 đ
.SUPPORT Miễn phí 485.000 đ
.SOLUTIONS Miễn phí 485.000 đ
.EMAIL Miễn phí 485.000 đ
.CENTER Miễn phí 485.000 đ
.MANAGEMENT Miễn phí 485.000 đ
.SYSTEMS Miễn phí 485.000 đ
.COMPANY Miễn phí 485.000 đ
.INTERNATIONAL Miễn phí 485.000 đ
.LIMO Miễn phí 1.169.000 đ
.EXPERT Miễn phí 1.169.000 đ
.HOLIDAY Miễn phí 1.169.000 đ
.VIAJES Miễn phí 1.169.000 đ
.CODES Miễn phí 1.169.000 đ
.REPAIR Miễn phí 739.000 đ
.CAMP Miễn phí 739.000 đ
.GLASS Miễn phí 739.000 đ
.TRAINING Miễn phí 739.000 đ
.BUILDERS Miễn phí 739.000 đ
.ACADEMY Miễn phí 739.000 đ
.COMPUTER Miễn phí 739.000 đ
.CAB Miễn phí 739.000 đ
.DOMAINS Miễn phí 739.000 đ
.WORKS Miễn phí 144.000 đ
.ZONE Miễn phí 739.000 đ
.CHEAP Miễn phí 739.000 đ
.BOUTIQUE Miễn phí 739.000 đ
.BARGAINS Miễn phí 739.000 đ
.WATCH Miễn phí 739.000 đ
.COOL Miễn phí 739.000 đ
.FARM Miễn phí 739.000 đ
.MARKETING Miễn phí 832.000 đ
.COFFEE Miễn phí 739.000 đ
.FLORIST Miễn phí 739.000 đ
.HOUSE Miễn phí 739.000 đ
.SOLAR Miễn phí 739.000 đ
.LA Miễn phí 832.000 đ
.SHOP Miễn phí 830.000 đ

Bảng giá trên chưa gồm 10% VAT.

Bảng giá tên miền quốc tế mang tính chất tham khảo, Giá có thể thay đổi tại thời điểm đăng ký. Nên quý khách vui lòng liên hệ Hotline 078.58.56786 hoặc mail sales@vivunet.com để biết giá trước khi đăng ký.

Lưu ý: miễn phí chuyển đổi DNS

DNS mặc định:

KHUYẾN MẠI: áp dụng trong tháng Đăng ký nhận báo giá khuyến mại và thủ tục triển khai đăng ký dịch vụ liên hệ Hotline: 078.585.6786 hoặc tại đây