Nếu chỉ kiểm tra bằng thông tin trên các trang Whois Domain (hoặc ví dụ trên http://timten.vivunet.com của VIVUNET), sẽ có nhiều trường hợp không chính xác kết quả, do có trường hợp tên miền được đăng ký lại nhiều lần.

VIVUNET xin giới thiệu một trang mạng http://archive.org/web/ – Một công cụ rất tuyệt vời, thống kê chi tiết ngày tháng năm khởi tạo và hoạt động của website.

Ví dụ kiểm tra thời gian hoạt động của web http://tenmienrieng.vn

thoi-gian-hoat-dong-web-tenmienrieng-vn

Tên miền dùng lâu năm có rất nhiều lợi ích xin xem thêm tại đây