Tính tới tháng 09/2017 đã có 225.013 tên miền .vn; và 150.303 tên miền .com.vn 

30/06/2017 đã có tới 129,2 triệu tên miền .com được đăng ký sử dụng trên toàn thế giới. Tiếp đó .cn 21,4 triệu; .tk 19,1 triệu…

Nguồn vnnic.vn và verisign.com