Chính sách bảo hành chung các dịch vụ / sản phẩm được cung cấp bởi VIVUNET
1. Đối với dịch vụ Thiết kế website:

– Website do VIVUNET thiết kế được bảo hành thông thường trong 24 tháng, nếu thay đổi sẽ ghi rõ thời hạn trên từng hợp đồng thỏa thuận.

– Nếu khách hàng sử dụng lưu trữ website của một đơn vị khác, thời gian bảo hành của website là 1 năm kể từ ngày nghiệm thu bàn giao website.

2. Đối với dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền và lưu trữ dữ liệu trực tuyến (hosting, server):

– VIVUNET hiện là Đại lý tên miền và lưu trữ dữ liệu trực tuyến (hosting, server) của 2 nhà cung cấp: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT và Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

– VIVUNET cam kết đăng ký và duy trì tên miền hay dịch vụ lưu trữ dữ liệu tại nhà cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Nếu đăng ký sai hay thiếu thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa đổi và bổ sung.

– Riêng đối với trường hợp đăng ký mới tên miền. Trong quá trình khách hàng gửi yêu cầu đăng ký nhưng vì chuyển khoản thanh toán chậm, khiến VIVUNET kích hoạt dịch vụ chậm dẫn tới tên miền bị chủ thể khác đăng ký mất, VIVUNET sẽ chỉ chịu trách nhiệm hoàn trả lại tiền thanh toán cho khách hàng.

3. Đối với dịch vụ tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ khác : 

VIVUNET chỉ cam kết thực hiện và bảo hành dịch vụ theo các điều khoản ghi cụ thể trên từng loại hợp đồng kinh tế triển khai dịch vụ với mỗi khách hàng riêng biệt.

LIÊN HỆ BẢO HÀNH:
Phòng hỗ trợ: +84-31-3615-365
Email: support@vivunet.vn

Liên hệ hỗ trợ tên miền và lưu trữ web:
Hotline: +84-199-911-2468
Email: hotro@tenmienrieng.vn

Liên hệ hỗ trợ bảo hành phần mềm & phần mềm website:
Hỗ trợ: +84-31-3615-365
Email: hotro@xayweb.com