1.Hướng dẫn xóa cache hình ảnh và mô tả khi share link trên Facebook. Sử dụng khi bạn share web trên Facebook mà web vẫn thể hiện thông tin cũ (trước khi web được chỉnh sửa).

Lý do: Bạn share web 1 lần trên Facebook và Facebook cache các thông tin của web.
Giải pháp: Khi web có thay đổi, bạn cần thông báo cho Facebook xóa cache tại link này: https://developers.facebook.com/tools/debug/ và làm theo hướng dẫn trên link này.
Bạn dán link cần xóa cache -> bấm Gỡ lỗi  -> bấm Thu thập lại

2.Hướng dẫn xóa cache hình ảnh và mô tả khi share link trên Zalo. Sử dụng khi bạn share web trên zalo mà web vẫn thể hiện thông tin cũ (trước khi web được chỉnh sửa).

Lý do: Bạn share web 1 lần trên Zalo và Zalo cache các thông tin của web.
Giải pháp: Khi web có thay đổi, bạn cần thông báo cho Zalo xóa cache tại link này: https://developers.zalo.me/tools/debug-sharing và làm theo hướng dẫn trên link này.
Bạn dán link cần xóa cache -> bấm Kiểm tra -> bấm Thu thập lại