10/10/2016

Lập trình viên PHP, MYSQL, HTML, Javascript, CMS

VIVUNET tuyển lập trình phần viên mềm web làm việc tại Hải Phòng hoặc từ xa. Yêu cầu am hiểu PHP, MYSQL, HTML, Javascript, CMS (wordpress, joomla, opencart)