VIVUNET tuyển lập trình phần viên mềm web làm việc tại Hải Phòng hoặc từ xa. Yêu cầu am hiểu PHP, MYSQL, HTML, Javascript, CMS (wordpress, joomla, opencart)